مورد اعتماد

Zombie Tsunami

pfefferouh
62.27MB
دانلود
دانلودها 3M - 5M
نسخه 3.0.3.3 2 سال قبل

توضیح Zombie Tsunami

The zombies are revolting ! In Zombie Tsunami, take your place in a crowd of rampaging undead as you race through the city attacking the unfortunate survivors and adding them to your unstoppable throng of hungry, hot-footed horrors. It’s a Zombie Tsunami out there, and everyone is invited!

REVIEWS

5/5 TouchGen.net - "If you’re looking for a fantastic game, look no further!"

4.5/5 TouchArcade - "Zombie Tsunami is a game you really need to own"

5/5 AppSmile - "Featuring Pixar-like graphics, simple controls, and plenty of content"

4.5/5 148Apps - "It’s fun madness, emphasis on fun."

5/5 iReviewT.com - "Revolutionary endless runner formula!"

5/5 AppSpy.com - "Zombie Tsunami carves its own path with a great claymation style and roaming hordes of the walking, and jumping dead"

FEATURES

- Add as many zombies to your hoard as you can.

- Frantic flesh-eating fun for all the family!

- Keep going as long as at least one zombie is still running (and it doesn’t have to be the zombie you started with).

- Collect 10 different power-ups and bonuses to run further and destroy more.

- Turn over cars, buses, vehicles and tanks to eat the survivors inside.

- 300+ different missions to devour.

- 11 worldwide locations to stampede your zombies through.

- Optimized for all models of Android smartphones and tablets

- Featuring Blast Processing

DESCRIPTION

Beginning with a single zombie running through the streets, chase down the living and add them to your chaotic procession of dashing undead. The more people you bite and add to your ranks, the longer the Zombie Tsunami can charge across the planet, eating everything in its way.

But brains aren’t the only thing you can eat as the Zombie Tsunami gets into full swing. Devour the bonuses and power-ups to activate the Giant Zombie with multiple lasers shooting out of its many eyeballs, sneak around the cities as a netherworld Ninja, or clone members of your zombie hoard with the UFO.

Zombie Tsunami is a fun-packed thrill-ride of destruction, excitement and tasty brains! Who can gather the biggest collection of charging zombies? Can you survive the gaping chasms, powerful bombs and streets filled with tanks with at least one flesh-eater still on its feet? Join the Zombie Tsunami and find out!

Try our other games: EDGE and EDGE Extended

Follow us on twitter.com/Mobigame

Visit us on <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.mobigame.net%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHT14qpt2B0-1QM_0e_MO9NAMZdsg&sa=D&usg=AFQjCNHucyVwbAaGU-NJH4AJcHJ6hGORCQ" target="_blank">http://www.mobigame.net</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">De zombies zijn walgelijk! In Zombie Tsunami, neem je plaats in een menigte van razende ondoden als je race door de stad een aanval op de ongelukkige overlevenden en hen toe te voegen aan je niet te stoppen menigte van honger, hot-footed verschrikkingen. Het is een Zombie Tsunami die er zijn, en iedereen is uitgenodigd!

REVIEWS

5/5 TouchGen.net - "Als je op zoek bent naar een fantastisch spel, kijk dan niet verder!"

4,5 / 5 TouchArcade - "Zombie Tsunami is een spel dat je echt nodig hebt om te bezitten"

5/5 AppSmile - "Met Pixar-achtige graphics, eenvoudige bediening, en veel van de inhoud"

4,5 / 5 148Apps - "Het is leuk waanzin, de nadruk op plezier."

5/5 iReviewT.com - "Revolutionary eindeloos runner formule!"

5/5 AppSpy.com - "Zombie Tsunami kerft haar eigen weg met een grote claymation stijl en roaming hordes van het lopen, en dode springen"

KENMERKEN

- Voeg zoveel zombies om uw schat als je kunt.

- Frantic vleesetende plezier voor het hele gezin!

- Blijf doorgaan zolang ten minste één zombie loopt nog steeds (en het hoeft niet naar de zombie je begon met zijn).

- Verzamel 10 verschillende power-ups en bonussen verder te lopen en nog veel meer te vernietigen.

- Draai auto's, bussen, voertuigen en tanks aan de overlevenden binnen te eten.

- 300+ verschillende missies te verslinden.

- 11 wereldwijde locaties om uw zombies op hol door.

- Geoptimaliseerd voor alle modellen van Android-smartphones en tablets

- Met Blast Processing

BESCHRIJVING

Te beginnen met een enkele zombie loopt door de straten, jaagt op de levenden en voeg ze toe aan uw chaotische stoet van onstuimige ondoden. Hoe meer mensen je bijten en toe te voegen aan uw gelederen, hoe langer de Zombie Tsunami kan opladen over de planeet, het eten van alles op zijn weg.

Maar hersenen zijn niet het enige wat je kunt eten als de Zombie Tsunami krijgt in volle gang. Verslinden de bonussen en power-ups om de Giant Zombie activeren met meerdere lasers schieten uit de vele oogbollen, sluipen rond de steden als een onderwereld Ninja, of kloon leden van uw zombie schat met de UFO.

Zombie Tsunami is een leuke vol sensatie-ride van vernieling, opwinding en smakelijke hersenen! Wie kan de grootste collectie van het opladen van zombies te verzamelen? Kun je de gapende afgronden, krachtige bommen en straten vol met tanks met ten minste een vlees-eter nog steeds op zijn voeten te overleven? Word lid van de Zombie Tsunami en kom erachter!

Probeer onze andere spellen: EDGE en EDGE Extended

Volg ons op twitter.com/Mobigame

Bezoek ons ​​op <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.mobigame.net&sa=D&usg=AFQjCNHT14qpt2B0-1QM_0e_MO9NAMZdsg" target="_blank">http://www.mobigame.net</a></div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای Zombie Tsunami

4.53
1279
5
986
4
69
3
175
2
14
1
35

دیدگاه ها برای Zombie Tsunami

زبان
هیچ دیدگاهی برای Zombie Tsunami نیست، اولین نفر باشید!
اپلیکیشن خوب تضمین شده!

اپلیکیشن خوب تضمین شده!

این اپلیکیشن تست‌های امنیتی برای ویروس، مالور و سایر حملات خطرناک را گذرانده است و دربرگیرنده هیچ خطری نیست.

آواتار فروشگاه pfefferouh
pfefferouh فروشگاه 719 93.59k

APK اطلاعات درباره Zombie Tsunami

نسخه APK 3.0.3.3
سازگاری Android 2.3+ (Gingerbread)
برنامه نویس Mobigame S.A.R.L.
شرایط حریم خصوصی http://mobigame.net/legal/privacy.html


دانلود Zombie Tsunami APK
دانلود